W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Minimalna wartość wypłacanych świadczeń będzie wynosić 20zł.

Przykład: Jeżeli rodzina uprawniona jest do zasiłków i dodatków w kwocie 400zł, a przekroczy kryterium o 300zł, to zostanie jej wypłacone 100zł. Gdyby różnica ta wynosiła 19zł, czyli rodzina przekroczyłaby kryterium o 381zł, to nie otrzymałaby już tego świadczenia.