Kierownictwo MOPS:

  • Kliczek Izabella – kierownik
  • Wachnicka Grażyna – zastępca kierownika

Na chwilę obecną MOPS w Garwolinie zatrudnia następującą liczbę pracowników:

  • 9 pracowników socjalnych (w tym 7 starszych pracowników socjalnych, 2 specjalistów pracy socjalnej),
  • 1 aspiranta pracy socjalnej,
  • 4 referentów (w tym 2 samodzielnych referentów),
  • 1 informatyka,
  • 1 głównego księgowego,
  • 3 opiekunów domowych,
  • 2 pracowników administracyjno-biurowych,
  • 1 pracownika fizycznego.