Wymagane dokumenty:

  1. wniosek,
  2. zaświadczenia o dochodach wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
  3. zaświadczenie o stanie zdrowia,
  4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  5. zaświadczenie  o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
  6. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu,
  7. inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego, niezbędne do przyznania pomocy i udokumentowania określonej sytuacji życiowej.