Od 2016 roku obowiązywać będzie nowe świadczenie rodzicielskie, polegające na wypłacie kwoty 1000,00 zł netto każdego miesiąca (niezależnie od dochodu rodziców) przez pierwszy rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka lub osobie, która przysposobiła dziecko, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Okres wypłacania świadczenia może ulec wydłużeniu nawet do 71 tygodni (przy piątce i większej ilości dzieci).

Świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać osobom bezrobotnym (zarejestrowanym jako bezrobotne), studentom, rolnikom (ubezpieczonym w KRUS) oraz pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło, które nie mają uprawnień do urlopu macierzyńskiego.

Warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie chęci skorzystania z niego w okresie do 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Złożenie wniosku po tym czasie nie będzie zupełnie dyskwalifikować z otrzymania świadczenia, ale skróci czas jego wypłacania.

Co ważne, świadczenie ma przysługiwać także rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie nowej ustawy. Jeśli przykładowo, dziecko urodzi się 1 października 2015 r., rodzice będą mogli pobierać pieniądze przez 9 kolejnych miesięcy.

Więcej informacji na temat nowego świadczenia rodzicielskiego można uzyskać w dziale „Świadczenia rodzinne – świadczenia pieniężne”.

Wniosek do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego w formacie PDF