Świadczenia niepieniężne:

  • praca socjalna,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • niezbędne ubranie,
  • usługi opiekuńcze,
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
  • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapie.