W grudniu wypłaty będą odbywać się w następujących dniach:

  1. Zasiłki stałe, okresowe i na żywność – 18.12.2019
  2. Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze (500+) – I polowa alfabetu – 19.12.2019
  3. Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze (500+) – II polowa alfabetu – 20.12.2019