Ogłaszamy nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024. Wnioski prosimy składać do sekretariatu tutejszego Ośrodka w terminie do 14 września 2023 roku.