Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, tel. +48 256 843 441, fax. +48 256 843 441 | Godziny otwarcia 8.00-16.00 (poniedziałek - piątek)|mops@garwolin.pl

Aktualności

801, 2016

„Złotówka za złotówkę” – zmiany w świadczeniach rodzinnych 2016

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Minimalna wartość wypłacanych świadczeń będzie wynosić 20zł.

Przykład: Jeżeli rodzina uprawniona jest do zasiłków i dodatków w kwocie 400zł, a przekroczy kryterium o 300zł, to zostanie jej wypłacone 100zł. Gdyby różnica ta wynosiła 19zł, czyli rodzina przekroczyłaby kryterium o 381zł, to nie otrzymałaby już tego świadczenia.

211, 2015

Aktualizacja plików

W dziale „Pliki do pobrania” zostały zaktualizowane wnioski i oświadczenia.

1008, 2015

Ułatwienia dla osób słabowidzących na stronie MOPS Garwolin

Strona MOPS Garwolin otrzymała funkcję ułatwiającą czytanie dla osób słabowidzących. Usprawnienie strony zwiększa kontrast tekstu oraz pozwala dowolnie zmieniać jego wielkość.
Aby uruchomić alternatywny tryb wyświetlania strony należy kliknąć na symbol lupy znajdujący się w prawym, dolnym rogu przeglądarki:

Następnie osoba odwiedzająca stronę może zwiększyć lub zmniejszyć wielkość tekstu za pomocą ikon „+” oraz „-„, które pojawiły w miejscu ikony lupy, czyli w prawym, dolnym rogu ekranu:

Wyłączenie funkcji i powrót do standardowej wersji strony internetowej następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w szare tło strony internetowej.