Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, tel. +48 256 843 441, fax. +48 256 843 441 | Godziny otwarcia 8.00-16.00 (poniedziałek - piątek)|mops@garwolin.pl

Aktualności

2901, 2016

Aktualizacja – „Pliki do pobrania”

W dziale Pliki do pobrania zaktualizowane zostały dokumenty ze Świadczeń Rodzinnych oraz dodano wnioski oraz oświadczenia do Funduszu Alimentacyjnego.

801, 2016

Nowe świadczenie rodzicielskie

Od 2016 roku obowiązywać będzie nowe świadczenie rodzicielskie, polegające na wypłacie kwoty 1000,00 zł netto każdego miesiąca (niezależnie od dochodu rodziców) przez pierwszy rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka lub osobie, która przysposobiła dziecko, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Okres wypłacania świadczenia może ulec wydłużeniu nawet do 71 tygodni (przy piątce i większej ilości dzieci).

Świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać osobom bezrobotnym (zarejestrowanym jako bezrobotne), studentom, rolnikom (ubezpieczonym w KRUS) oraz pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło, które nie mają uprawnień do urlopu macierzyńskiego.

Warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie chęci skorzystania z niego w okresie do 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Złożenie wniosku po tym czasie nie będzie zupełnie dyskwalifikować z otrzymania świadczenia, ale skróci czas jego wypłacania.

Co ważne, świadczenie ma przysługiwać także rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie nowej ustawy. Jeśli przykładowo, dziecko urodzi się 1 października 2015 r., rodzice będą mogli pobierać pieniądze przez 9 kolejnych miesięcy.

Więcej informacji na temat nowego świadczenia rodzicielskiego można uzyskać w dziale „Świadczenia rodzinne – świadczenia pieniężne”.

Wniosek do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego w formacie PDF

801, 2016

„Złotówka za złotówkę” – zmiany w świadczeniach rodzinnych 2016

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Minimalna wartość wypłacanych świadczeń będzie wynosić 20zł.

Przykład: Jeżeli rodzina uprawniona jest do zasiłków i dodatków w kwocie 400zł, a przekroczy kryterium o 300zł, to zostanie jej wypłacone 100zł. Gdyby różnica ta wynosiła 19zł, czyli rodzina przekroczyłaby kryterium o 381zł, to nie otrzymałaby już tego świadczenia.

211, 2015

Aktualizacja plików

W dziale „Pliki do pobrania” zostały zaktualizowane wnioski i oświadczenia.

1008, 2015

Ułatwienia dla osób słabowidzących na stronie MOPS Garwolin

Strona MOPS Garwolin otrzymała funkcję ułatwiającą czytanie dla osób słabowidzących. Usprawnienie strony zwiększa kontrast tekstu oraz pozwala dowolnie zmieniać jego wielkość.
Aby uruchomić alternatywny tryb wyświetlania strony należy kliknąć na symbol lupy znajdujący się w prawym, dolnym rogu przeglądarki:

Następnie osoba odwiedzająca stronę może zwiększyć lub zmniejszyć wielkość tekstu za pomocą ikon „+” oraz „-„, które pojawiły w miejscu ikony lupy, czyli w prawym, dolnym rogu ekranu:

Wyłączenie funkcji i powrót do standardowej wersji strony internetowej następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w szare tło strony internetowej.